PRIVACY VERKLARING - BEHEER & BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS


 Restaurant Lux wordt uitgebaat door NV Delta Foods,  Adriaan Brouwersstraat 13,  2000 Antwerpen  (BE0865.569.701)

 

• Restaurant Lux gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens zoals aangegeven door de GDPR (General Data Protection Regulation).

• Contactgegevens worden gebruikt om wat ze zijn:

– om in contact te komen mocht dat nodig zijn bij het leveren van services of het afhandelen van facturen. Ze worden in geen enkel ander mailingbestand opgenomen.

– om in contact te komen met wie zich inschrijft op nieuwsbrieven, wie vragen stelt of reservaties plaatst. Ze worden in geen enkel ander mailingbestand opgenomen dan waarvoor toestemming is gegeven.

• Persoonlijke contactgegevens, los van de algemene, nodig voor het afhandelen van facturatie of reservaties, kunnen te allen tijde op aanvraag worden verwijderd. Contacteer daarvoor info@luxantwerp.com .

• Restaurant Lux gebruikt Cookies. Dat zijn kleine data- of tekstbestanden met een unieke code die door websites op je computer worden geplaatst. Cookies hebben verschillende doelen: taalinstellingen aansturen, sessies mogelijk maken en ‘tracking’ waarmee je gedrag op de website gedurende je bezoek en bij volgende bezoeken wordt gevolgd en mogelijks gepersonaliseerd. Het uiteindelijke doel van al die cookies is de gebruikservaring van de bezoeker te verbeteren, een bezoek te vergemakkelijken of te personaliseren. Cookies worden geplaatst door de website (via de server) en ‘tools’ die de website toelaat. Alleen die cookies kan de website lezen. Geen andere. En het is uitgesloten dat de website toegang heeft tot enige andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.

• Restaurant Lux gebruikt enkel cookies van betrouwbare derde partijen in Europa. Deze website gebruikt de volgende cookies:

Google Analytics, zowat de standaard software die helpt om de voorkeuren van gebruikers te analyseren en de ervaring van de gebruikers te optimaliseren. Voor meer informatie, zie privacy.google.com

Op deze website zit ook een sociale media-deelfunctie zoals Facebook en Twitter. Ook daarbij kunnen cookies worden gebruikt.

 Via je browserinstellingen kan u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.browserchecker.nl

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

• Restaurant Lux bewaart persoonsgegevens enkel op beveiligde servers die inherent verbonden zijn aan de werking van de website of op beveiligde servers van derde partijen die voldoen aan de GDPR-regelgeving.

 

 

 

Wij respecteren uw privacy. Om in contact te komen met Restaurant Lux, of te reserveren, geeft u uw persoonsgegevens door. Wij verbinden er ons toe die volgens de regels van de geldende privacy-wetgeving te beheren en te bewaren. De reservatiegegevens worden ook opgenomen in een mailingbestand dat Restaurant Lux gebruikt om haar klanten te informeren. U kan zich daarop eenvoudig uitschrijven wanneer u maar wil door contact op te nemen met info@luxantwerp.com of telkens wanneer u een nieuwsbrief krijgt.