GASTRONOMISCHE FORMULE VOLGEBOEKT

OP ONZE 1STE VERDIEPING (NAUTIV) ZIJN ER NOG ENKELE TAFELS BESCHIKBAAR: Klik  hier.

Reservatie enkel via info@luxantwerp.com - Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van het volledige bedrag.

Wij respecteren uw privacy. Om in contact te komen met Restaurant Lux, of te reserveren, geeft u uw persoonsgegevens door. Wij verbinden er ons toe die volgens de regels van de geldende privacy-wetgeving te beheren en te bewaren. De reservatiegegevens worden ook opgenomen in een mailingbestand dat Restaurant Lux gebruikt om haar klanten te informeren. U kan zich daarop eenvoudig uitschrijven wanneer u maar wil door contact op te nemen met info@luxantwerp.com of telkens wanneer u een nieuwsbrief krijgt.